Algemene doelstelling

Na de training kunnen de deelnemers Risicomanagement toepassen in hun projecten.

 

Doelstellingen per module

Module 2, Stappen in een Risicoanalyse

Na deze module kunnen de deelnemers in vijf stappen een risicoanalyse uitvoeren:

  1. Vaststellen van het doel van de analyse
  2. Afbakenen van de omvang van de analyse
  3. Identificeren van de risico’s
  4. Kwantificeren van de risico’s
  5. Formuleren van de beheersmaatregelen  (SMART)  

 

Module 3, Technieken en middelen

Na deze module kunnen de deelnemers de onderstaande technieken en instrument toepassen om risico’s te inventariseren:

  1. Interview
  2. Brainstormsessie
  3. Risicochecklist

 

Module 4, Implementatie

Na deze module weten de deelnemers wat nodig is om Risicomanagement in een organisatie te implementeren en te integreren in de werkprocessen.

 

Module 5, In de praktijk

Na deze module kunnen de deelnemers Risicomanagement toepassen in praktijkcases, te weten:

  • een renovatie van een flatgebouw
  • een gebiedsontwikkelingsproject